Realizacje

2 obiekty mieszkaniowe W-wa

WARSZAWA UL WROCŁAWSKA - 180 okien pcv »

Obiekt mieszkaniowy w W-wie

WARSZAWA UL GAWOTA - 240 okien pcv »

Bloki mieszkalne w Warszawie

WARSZAWA UL SZLIFIERSKA - 800 okien »

Szkoła podstawowa w Szczecinie

220 okien pcv »

Hotel POSBAU

POZNAN UL ŻMIGRODZKA - 181 okien pcv + fasady alu »

Obiekt naukowo-badawczy

POZNAN UL RUBIEŻ »

Hotel POSBAU

POZNAN przeszklenia aluminiowe »

Obiekt mieszkaniowy

MUROWANA GOSLINA »

Szkoła podstawowa w Kozigłowach

150 okien pcv + fasady »